Humanisti ja kauppatieteen opiskelija

Kun kirjoitin ylioppilaaksi, tiesin olevani humanisti. Tavoitteenani oli Helsingin yliopiston silloinen historiallis-kielitieteellinen osasto, jossa tutkittiin ja opetettiin minua kiinnostavia aloja: historiaa ja Itä-Aasian tutkimusta. Seuraavana syksynä olinkin filosofian ylioppilas — opiskelin historian laitoksella yleistä ja Suomen historiaa.

Pian kiinnostuin Euroopan historian varhaisemmista ajanjaksoista: muinaisen Rooman kulttuuri, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri kiehtoivat ja vetivät minua puoleensa. Kiinaa ehdin opiskella vain alkeiskurssin verran, ennen kuin löysin itseni klassillisen filologian laitokselta pänttäämästä latinan ja kreikan kielioppia, runomittoja ja klassista arkeologiaa.

Ylevien roomalaisten runoilijoiden, poliitikkojen ja historioitsijoiden parista siirryin keskiajalle. Yhteiskunnan ylimpien kerrosten leimaaman antiikin kulttuurin jälkeen perehdyin arkipäivän historiaan sekä ihmeiden ja köyhyyden täyttämään keskiaikaan. Lopulta kirjoitin kaksi opinnäytetyötä keskiajan historiasta. Keskiaika tuntui samanaikaisesti sekä tutulta että vieraalta ajanjaksolta, enkä tälläkään hetkellä tiedä, pitäisikö toiseutta vai samuutta pitää tärkeämpänä keskiajan Euroopan piirteenä.

Keskiajan yhteiskuntahistorian jälkeen siirryin kotimaisen historian pariin. Kirjoitin Suomen rauta- ja koneliikkeiden yhdistyksen satavuotisjuhlan kunniaksi julkaistun historiateoksen. Keskiajan parissa viettämieni vuosien jälkeen uusimman ajan taloushistoriaan perehtyminen muistutti minua siitä,  kuinka kiinnostavaa talouselämä oikeastaan onkaan.

Tämän jälkeen kynnys lähteä opiskelemaan täysin uutta alaa alkoi pikku hiljaa madaltua. Talouselämää olin toki seurannut vuosien ajan, olinhan ostanut ensimmäiset pörssiosakkeenikin jo kouluikäisenä. En kuitenkaan ollut ajatellutkaan siirtymistä historiantutkijasta kauppatieteen opiskelijaksi ennen em. teoksen kirjoittamista.

Koska olin jo tutkijanuralla oppinut omaksumaan tietoa tehokkaasti, pääsin ensi yrityksellä opisekelemaan Turun kauppakorkeakouluun. Tällä hetkellä opiskelen pääaineena kansantaloustiedettä, sivuaineena laskentatoimea ja rahoitusta. Menneisyyden sanotaan olevan vieras maa — nyt olen palannut sieltä takaisin nykyhetkeen.

Mainokset